i Calendar Gràfics
Català Icona de la bandera de Catalunya
🔻

Incidència dels raigs solars sobre la Terra.

Al solstici d'Estiu (hemisferi nord).

Els raigs solars arriben a la seva màxima rectitud pel que la Irradiació solar que rebem és màxima. La Declinació és mínima. És el dia més llarg de l'any.

Als equinoccis

La Irradiació és mitjana. La Declinació és zero. El dia i la nit duren igual (12 hores).

Al solstici d'Hivern (hemisferi nord).

Els raigs solars arriben a la seva màxima obliqüitat pel que la Irradiació solar que rebem és mínima. La Declinació és màxima. És el dia més curt de l'any.
Zona temperada nord Zona temperada sud Eix de rotació de la terra Direcció de la llum solar Equador Zona temperada nord Zona temperada sud Zona temperada nord Zona temperada sud Línia Sol-Terra Declinació -23.45º +23.45º

Notes:

 1. Es ressalta la llum rebuda a les zones temperades per fer més evident la diferència d'Irradiació entre hemisferis en cada cas.
 2. La Declinació és l'angle format per la línia Sol-Terra i el pla que conté l'equador
 3. La Línia Sol-Terra és la línia imaginària que uneix els centres del Sol i la Terra.
 4. La Irradiació és la quantitat de llum que rebem per unitat de superfície.
 5. Paradoxa: A l'hemisferi nord és estiu quan la Terra està més allunyada del Sol i al contrari.
 6. Credits del gràfic:
  ╸Tecnologies: SVG i CSS.
  ╸© wdisseny.

Altres gràfics dinàmics:

 1. Eclipsis de Sol
 2. Òrbita de la Terra

Links:

 1. El Sol ara
 2. Calendari lunar juny 2024
 3. Lluna Plena 2024
i Calendar Gràfics